Benlöja - Billy Affelin

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Mete
bete:Maggor
fångstdatum:
uppdaterad: