Groplöja - Gustav Yxell

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Grävd Damm, Båstad
metod:Frilina
bete:Maskbit
fångstdatum:2019-08-16
uppdaterad:2019-08-18 19:45:35