Sandskädda - Andreas Schild

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:330
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:39:19