Näbbgädda - Nellie Ottosson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:200
längd:
fångstplats:Jordfall
metod:Mete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: