foto: Toni

Röding - Johnny Priore

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:480
längd:37
fångstplats:Landösjön
metod:Vertikal
bete:Mask
fångstdatum:2019-08-15
uppdaterad:2019-08-25 06:12:08