Vitling - Andreas Schild

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Ismete
bete:Räka
fångstdatum:2013-03-04
uppdaterad:2014-05-24 09:41:24