Grönling - Gustav Yxell

art:Grönling (Barbatula barbatula)
vikt:
längd:
fångstplats:Nyrebäcken
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-08-27
uppdaterad:2019-08-31 14:36:34