foto: Johan Karlsson

Ål - Rickard Hermansson

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:2350
längd:103
fångstplats:Landsjön
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2019-08-17
uppdaterad:2019-09-02 04:56:03