foto: Anders Salesjö

Groplöja - Kelvin Hylen

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Göl 39
metod:Frilina
bete:Räka
fångstdatum:2019-09-14
uppdaterad:2019-09-14 17:50:42