foto: Anders Salesjö

Bäckröding - Kelvin Hylen

art:Bäckröding (Salvelinus fontinalis)
vikt:
längd:
fångstplats:Bäck I Mullsjö
metod:Frilina
bete:Mask
fångstdatum:2019-09-14
uppdaterad:2019-09-14 17:50:52