foto: Hasse Lindqwist

Skrubbskädda - Hasse Lindqwist

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:1050
längd:48
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-09-21
uppdaterad:2019-09-21 21:12:16