Gös - Gustav Yxell

art:Gös (Sander lucioperca)
vikt:1800
längd:55
fångstplats:Nissan
metod:Bottenmete
bete:Mört
fångstdatum:2019-09-21
uppdaterad:2019-10-02 05:35:18