Id - Ulf Noreman

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:3464
längd:62
fångstplats:Mörrumsån
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:2019-10-08
uppdaterad:2019-10-10 10:40:17