Solabborre - Mats Svensson

art:Solabborre (Lepomis gibbosus)
vikt:
längd:
fångstplats:Damm I Anneberg
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-09-03
uppdaterad: