Stensnultra - Mats Svensson

art:Stensnultra (Ctenolabrus rupestris)
vikt:
längd:
fångstplats:Kolhättan Stenungsund
metod:Mete
bete:Råräka
fångstdatum:2019-05-16
uppdaterad: