Torsk - Mats Svensson

art:Torsk (Gadus morhua)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden/skrevik
metod:Mete
bete:Råräka
fångstdatum:2019-06-14
uppdaterad: