Svartmunnad smörbult - Mats Svensson

art:Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus)
vikt:
längd:
fångstplats:Götaälv Röda Sten
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-08-09
uppdaterad: