Sutare - Mats Svensson

art:Sutare (Tinca tinca)
vikt:
längd:
fångstplats:Hornborgasjön Stenungsund
metod:Mete
bete:Majs/maggot
fångstdatum:2019-06-16
uppdaterad: