Stäm - Mats Svensson

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:
fångstplats:Götaälv Lillaedet Edet
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-07-23
uppdaterad: