Sandstubb - Mats Svensson

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Galtarön Stenungsund
metod:Kikfiske
bete:Råräka
fångstdatum:2019-06-25
uppdaterad: