Randig sjökock - Mats Svensson

art:Randig sjökock (Callionymus lyra)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden/gårvik
metod:Mete
bete:Råräka
fångstdatum:2019-06-15
uppdaterad: