Pirål - Mats Svensson

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Skredsvik
metod:Mete 70 Meter Djup Ankrad Båt
bete:Makrill
fångstdatum:2019-09-04
uppdaterad: