Näbbgädda - Mats Svensson

art:Näbbgädda (Belone belone)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Gårvik
metod:Spinnfiske
bete:Drag
fångstdatum:2019-06-15
uppdaterad: