Makrill - Mats Svensson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden/skrevik
metod:Spinnfiske
bete:Drag
fångstdatum:2019-06-14
uppdaterad: