Kolja - Mats Svensson

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Mete
bete:Råräka
fångstdatum:2019-08-14
uppdaterad: