Knot - Mats Svensson

art:Knot (Eutrigla gurnardus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Råräka
fångstdatum:2020-08-23
uppdaterad: