Skrubbskädda - Andreas Schild

art:Skrubbskädda (Platichthys flesus)
vikt:460
längd:
fångstplats:Tjuvahålan
metod:Bottenmete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:42:40