Karp - Mats Svensson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:
längd:
fångstplats:Ankedammen Borås
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:2019-07-21
uppdaterad: