Id - Mats Svensson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:
längd:
fångstplats:Vallgraven Göteborg
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-08-12
uppdaterad: