Gärs - Mats Svensson

art:Gärs (Gymnocephalus cernuus)
vikt:
längd:
fångstplats:Götaälv Lilla Edet
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-07-01
uppdaterad: