Gädda - Mats Svensson

art:Gädda (Esox lucius)
vikt:
längd:
fångstplats:Surtan/ Seglora
metod:Spinnfiske
bete:Jigg
fångstdatum:2019-06-01
uppdaterad: