Guldfisk - Mats Svensson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:
fångstplats:Bockemossetjärnen
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2019-06-10
uppdaterad: