Gräskarp - Mats Svensson

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:
längd:
fångstplats:Bockemossetjärnen
metod:Mete
bete:Bröd
fångstdatum:2019-06-23
uppdaterad: