Glyskolja - Mats Svensson

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Skredsvik
metod:Mete
bete:Råräka
fångstdatum:2019-06-14
uppdaterad: