Färna - Mats Svensson

art:Färna (Leuciscus cephalus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan/grästorp
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2019-06-11
uppdaterad: