Fjärsing - Mats Svensson

art:Fjärsing (Trachinus draco)
vikt:
längd:
fångstplats:Middelgrund Varberg
metod:Pilkning
bete:Upphängare/ Blankkrok
fångstdatum:2019-08-21
uppdaterad: