Elritsa - Mats Svensson

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Syrran/seglora
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-06-01
uppdaterad: