Braxen - Mats Svensson

art:Braxen (Abramis brama)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan Grästorp
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2019-04-21
uppdaterad: