Blågylta - Mats Svensson

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarsfjorden, Gårvik
metod:Mete
bete:Råräka
fångstdatum:2019-06-14
uppdaterad: