Bleka - Mats Svensson

art:Bleka (Pollachius pollachius)
vikt:
längd:
fångstplats:Kattegatt/ Vrak
metod:Pilkfiske
bete:Upphängare/ Röd Gummigrubber
fångstdatum:2019-09-23
uppdaterad: