Björkna - Mats Svensson

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2020-04-21
uppdaterad: