Benlöja - Mats Svensson

art:Benlöja (Alburnus alburnus)
vikt:
längd:
fångstplats:Nossan Grästorp
metod:Mete
bete:Maggot
fångstdatum:2019-04-21
uppdaterad: