Id - Anders "Anke" Nilsson

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:3370
längd:61
fångstplats:Mörrumsån
metod:Bottenmete
bete:Bröd
fångstdatum:2019-10-01
uppdaterad:2019-11-18 18:51:52