Gråsej - Andreas Schild

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:
fångstplats:Gulmarn
metod:Ismete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad:2014-05-24 09:43:34