Mört - Andreas Karlsson

art:Mört (Rutilus rutilus)
vikt:820
längd:39
fångstplats:Dalälven
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2019-09-28
uppdaterad:2019-12-16 11:46:38