Kolja - Andreas Karlsson

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:1540
längd:56
fångstplats:Öresund
metod:Havsfiske
bete:Borstmask
fångstdatum:2018-04-14
uppdaterad:2019-12-16 11:46:47