Gräskarp - Andreas Karlsson

art:Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
vikt:12130
längd:107
fångstplats:Damm.bromölla
metod:Bottenmete
bete:Boilie
fångstdatum:2019-08-17
uppdaterad:2019-12-16 11:47:26