Sandstubb - Andreas Schild

art:Sandstubb (Pomatoschistus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Getterön
metod:Mete
bete:Sandmask
fångstdatum:2014-05-12
uppdaterad:2014-05-24 09:43:42