Vimma - Andreas Karlsson

art:Vimma (Vimba vimba)
vikt:1260
längd:48
fångstplats:Dalälven
metod:Flötmete
bete:Maggot
fångstdatum:2019-09-27
uppdaterad:2019-12-16 11:47:43