Röding - Fredrik Jadeland

art:Röding (Salvelinus alpinus)
vikt:830
längd:
fångstplats:Vitträsk
metod:Isfiske
bete:
fångstdatum:2018-12-29
uppdaterad:2019-12-16 11:47:58